Kočevje

STAMPILJKA_RotaractAKTUALNO VODSTVO
Predsednik: Vid Novak
Podpredsednica: Tara Novak
Sekretarki: Mia Novak in Martina Rako
Zakladnica: Marica Južnič
Klubski mojster: Vitja Klun

ČLANI
Vid Novak, Tara Novak, Mia Novak, Martina Rako, Marica Južnič, Vitja Klun, Iztok Ivančič, Nik Kosten, Miha Rupnik, Jerca Živić, Tanja Šalika, Simona Bukovac, Ana Draganič, Urška Pečnik in Nebojša Rako.


PRETEKLI PREDSEDNIKI
2015/2016 Marica Južnič
2014/2015 Tara Novak
2013/2014 Iztok Ivančič
fb-art