Ljubljana

10497291_755670611178801_8757369534726105825_o

AKTUALNO VODSTVO

Predsednik: Tit Plevnik
Podpredsednik: Matej Gostiša
Sekretarka: Nina Gostiša
Zakladnik: Matej Gostiša
Klubska mojstrica: Eva Rebec


ČLANI

Nika Anžel, Katarina Arzenšek, Adriana Glažar, Nina Hržič, Maša Lepoša, Mitja Lapajne, David Lukanovič, Kerim Poljak, Alina Pšeničny, Evita Pšeničny, Edvard Rostohar, Ana Rus, Rok Šega, Marko Tuševljak, Evita Tutta.


PRETEKLI PREDSEDNIKI

2015/2016 Marko Tuševljak
2014/2015 Marko Hozjan
2013/2014 Ana Rus
2012/2013 Andrej Žagar
2011/2012 Nika Anžel
2010/2011 Barbara Gradišek
2009/2010 Marko Klobas
2008/2009 Matej Obid
2007/2008 Polona Gradišek
2006/2007 Anton Gradišek
2005/2006 Veronika Papež
2004/2005 Maja Božiček
2003/2004 Maja Ferčič
2002/2003 Aleš Bole


fb-art

Rotaract klub Ljubljana
Stegne 23a, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 90658345
Matična številka: 5905133

Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana
Trg republike 2, 1520 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 2003 5457 636
SWIFT: LJBASI2X

Rotaract klub Ljubljana je bil ustanovljen leta 1994 in je najstarejši slovenski Rotaract klub. Botrski klub je Rotary klub Ljubljana in je del rotarijskega distrikta 1912, ki združuje vse slovenske klube. V sedanji obliki klub deluje od leta 2000.

Sestanki potekajo vsako drugo sredo ob 19:30 v centru Ljubljane.

Klubska dejavnost obsega številne prepoznavne projekte v slovenskem in svetovnem okolju. Lokalni projekti so Velikonočna sreča, Pazi na jezik in Slovenia Trip, medtem ko je Rotaract European Sailing Trip REST (www.rest-trip.eu) največji mednaroden projekt.