Martjanci

rAKTUALNO VODSTVO
Predsednica: Nika Uzelac
Podpredsednik:
Sekretar: Mitja Štih
Zakladnik:
Klubski mojster:


ČLANI
Patricija Bertalanič, Anja Kodila, Sandi Režonja, Veronika Požonec, Matej Magyar, Darko Kolar, Jan Žuntar, Denis Vrbanec, Benjamin Ošlaj, Timotej Somi, Ana Ambruš, Jelica Pantovič, Špela Marzidovšek, Jan Berden  in kandidata Mitja Štih in Nika Uzelac.


P
RETEKLI PREDSEDNIKI


2015/2016 Jan Berden

fb-art