Pismo guvernerja

Spoštovani in dragi rotarijski, rotaraktovski in interaktovski prijatelji, predsedniki in sekretarji ter vsi člani Rotary, Rotaract in Interact klubov, ponovno vstopamo v zahtevno obdobje Covid-19 zaprtja in karantene, v katerem bodo žal znova najbolj prizadete najbolj ranljive skupine naše družbe.

 

Iz odgovornosti do sebe in do drugih okoli nas bodimo najprej vsak izmed nas in vsi skupaj vzor brez izjeme (ne glede na morebitne tozadevne različne poglede) pri spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov ter to tudi zagotovimo v vseh sredinah in institucijah, ki jih tako ali drugače vodimo in usmerjamo.

 

V tem kontekstu tudi vse sestanke klubov prenašamo na splet, preko digitalnih kanalov. Enako velja tudi za vse nadaljnje obiske guvernerja in distriktnih predstavnic Rotaracta in Interacta. Zato za vas pripravljamo novo rotarijsko digitalno platformo, ki bo omogočala vaše digitalne sestanke in vam jo bomo predstavili v prihodnjih dneh, do takrat pa jih lahko izvedete preko drugih platform (Zoom, MS Teams,…)

 

V Rotaryju smo v skladu z našimi vrednotami in distriktno v okviru naših WOW fokusnih področij »zdravje človeka« in »etika/morala/družba« zavezani pomoči pomoči potrebnim in bomo tudi tokrat dali vse od sebe za to.

Ugotavljamo, da je v danih razmerah potrebna še posebna pozornost tako vsem starejšim v našem okolju in s poudarkom na domovih za ostarele, kot tudi mlajšim, šoloobveznim otrokom oz. tistim družinam, ki otrokom ne morejo omogočiti spremljanja pouka na daljavo.

 

Na tej točki vse klube in člane pozivamo, da v to sedaj usmerimo vso našo maksimalno pozornost, razpoložljiva sredstva ter predvsem naš čas in samega sebe. V vseh 49 Rotary klubih, 18 Rotaract in 9 Interact bomo tako v naših lokalnih okoljih spletli izjemno mrežo pomoči najbolj ranljivim ter tako enormne probleme bistveno ublažili.

 

Naprošamo vas, da klubi in člani načrtno, v skladu s priporočili NIJZ, pristopite do starejših, lahko preko Domov starejših občanov v vašem okolju; (še posebej diskretno) do mlajših, preko osnovnih in srednjih šol v vašem okolju in do vseh ostalih preko Centrov za socialno delo ter na primeren način preverite in identificirate potrebe ter po svojih močeh maksimalno pomagate. »Kdor hitro da, dvakrat da«.

 

Vsem skupaj in vsakemu posebej, iskrena HVALA za vse! Posamično ne zmoremo veliko, skupaj pa lahko svet dejansko in odločno spreminjamo na bolje!

 

S spoštovanjem,

Iztok Seljak Nika Andoljšek Snežana Šuput
Guverner Distriktna Rotaract predstavnica Pooblaščenka guvernerja za Interact