Prijava Twining projekta

 1. V tekmovanju za najboljši twinning projekt lahko sodelujeta dva slovenska Rotaract kluba ali več slovenskih Rotaract klubov. Sodelovanje je omejeno na klube znotraj distrikta 1912. Lahko sodelujejo tudi klubi v ustanavljanju.
 2.  
 3. Projekt mora biti izveden in zaključen v rotarijskem letu 2022/23, torej med julijem 2021 do roka oddaje prijav. 
 4. Nagrada za najboljši twinning projekt je 100,00 eur. 
 5. Rok za oddajo prijave je 1. maj 2023. Zmagovalni projekt se razglasi na spomladanski enodnevni distriktni konferenci. 
 6. Na tekmovanju lahko tekmujejo novi projekti (ne prijavljajte že ustaljenih projektov).
 7. Oba sodelujoča kluba (oz. vsi, če je klubov več), podajo eno skupno prijavo z opisom projekta (ta naj obsega idejno zasnovo, cilje,  potek projekta, doseg/vpliv projekta, število sodelujočih članov in kandidatov v posameznem klubu) in slikovnim ali video gradivom, ki je obvezna priloga prijavi.
 8. Za ocenjevanje se imenuje posebna 3 – članska komisija iz vrst predsednikov oziroma sekretarjev (v tekmovanju nesodelujočih) Rotaract klubov.              Kriteriji ocenjevanja (v oklepaju navajamo ponderje):
  • Izvirnost ideje (20)
  • Doseženi cilji projekta (20)
  • Možnost trajnejšega sodelovanja med klubi (vzpostavitev dobre prakse) (20)
  • Doseg projekta (15)
  • Število aktivno sodelujočih članov v posameznem klubu (% glede na skupno število članov v klubu) (10)
  • Zahtevnost projekta (10)
  • Povezanost s trajnostnim razvojem (5).