Twinning

Pravila tekmovanja za najboljši twinning projekt Rotaract klubov D1912, 2020/2021

1. V tekmovanju vsi za najboljši twinning projekt lahko sodelujejo Rotaract klubi Distrikta 1912, tudi klubi v ustanavljanju. Možen je tudi twinning projekt s klubi iz drugih distriktov, vendar le v primeru, da je glavni nosilec projekta klub iz Distrikta 1912.

2. Projekt mora biti izveden in zaključen v koledarskem letu 2020/2021, natančneje med aprilom 2020 in aprilom 2021.

3. Rok za oddajo prijave projekta je 1 teden pred XVI. Rotaract distriktno konferenco. Zmagovalni projekt se razglasi na XVI. predsedniški distriktni konferenci 2021 (točen datum konference bo objavljen naknadno).

4. Na tekmovanju lahko tekmujejo novi projekti (ne prijavljajte že ustaljenih projektov).

5. Vsi sodelujoči »twinning« klubi oddajo eno skupno prijavo na elektronski naslov twinning.rac@gmail.com. Poleg opisa posredujte tudi slikovno ali video gradivo, ki je obvezna priloga k prijavi.

6. Kriteriji ocenjevanja (v oklepaju navajamo ponderje):

– Izvirnost ideje (20)

– Doseženi cilji projekta (20)

– Možnost trajnejšega sodelovanja med klubi (vzpostavitev dobre prakse) (20)

– Doseg projekta (15)

– Število aktivno sodelujočih članov v posameznem klubu (% glede na skupno število članov v klubu) (10)

– Zahtevnost projekta (10)

– Povezanost s trajnostnim razvojem (5)

7. Komisijo sestavljajo trije Rotaract člani, ki ne sodelujejo pri prijavljenih projektih:

– Mina Krevl (RAC Ljubljana Feniks)

– Nina Gostiša (RAC Ljubljana)

– Primož Cuznar (RAC Kranj

PRAVILA TEKMOVANJA ZA NAJBOLJŠI TWINNING PROJEKT ROTARACT KLUBOV DISTRICTA 1912-priloga

1. V tekmovanju za najboljši twinning projekt lahko sodelujeta dva slovenska Rotaract kluba ali več slovenskih Rotaract klubov. Sodelovanje je omejeno na klube znotraj distrikta 1912. Lahko sodelujejo tudi klubi v ustanavljanju.

2. Projekt mora biti izveden in zaključen v rotarijskem letu 2020/2021, torej med julijem 2020 in julijem 2021.

3. Rok za oddajo prijave je 30. september 2021. Zmagovalni projekt se razglasi

na jesenski spomladanski distriktni konferenci.

4. Na tekmovanju lahko tekmujejo novi projekti (ne prijavljajte že ustaljenih projektov).

5. Oba sodelujoča kluba (oz. vsi, če je klubov več), podajo eno skupno prijavo preko spletnega obrazca, ki bo objavljen naknadno. Na elektronski naslov

twinning@rotaract.si posredujejo slikovno ali video gradivo, ki je obvezna priloga prijavi.

6. Kriteriji ocenjevanja (v oklepaju navajamo ponderje):

• Izvirnost ideje (20)

• Doseženi cilji projekta (20)

• Možnost trajnejšega sodelovanja med klubi (vzpostavitev dobre prakse) (20)

• Doseg projekta (15)

• Število aktivno sodelujočih članov v posameznem klubu (% glede na skupno

število članov v klubu) (10)

• Zahtevnost projekta (10)

• Povezanost s trajnostnim razvojem (5)-